Polityka prywatności serwisu www.manufakturamm.com.pl (dalej jako: „ManufakturaMM”)

 1. Polityka Prywatności ManufakturaMM określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.manufakturamm.com.pl.
 2. Właścicielem ManufakturaMM i jednocześnie administratorem danych jest Maria del Carmen Lopez Marin „Manufaktura MM Maria del Carmen Lopez Marin”, adres: ul. Potockich 73, 05-534 Warszawa; NIP 4011042572; REGON 389398076.
 3. Dane osobowe zbierane przez ManufakturaMM za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również „RODO”.
 4. ManufakturaMM dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy ManufakturaMM.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 7. ManufakturaMM zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie „Klientami”. 
 8. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku: 
  1. Rejestracji konta w Sklepie Internetowym ManufakturaMM, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  2. składania zamówienia w Sklepie Internetowym ManufakturaMM, w celu wykonania umowy.  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  3. korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 9. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym ManufakturaMM, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) numer telefonu.

d) dane adresowe:

e) kod pocztowy i miejscowość;

f) kraj (państwo);

g) ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

10. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

11.Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu ManufakturaMM mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym ManufakturaMM. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym ManufakturaMM takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.  Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 

13. Przekazanie danych osobowych do ManufakturaMM jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu ManufakturaMM, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta. Bez Rejestracji Konta Klienta nie jest możliwe złożenie i realizacja zamówienia Klienta. 

14. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ManufakturaMM przy prowadzeniu Sklepu Internetowego ManufakturaMM. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom ManufakturaMM co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).  

15. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym ManufakturaMM dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów oraz podmiotom dokonującym przetworzenia płatności zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem płatności.

16. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

17. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego ManufakturaMM. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego ManufakturaMM będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

18. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

19. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

20. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

21. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: figurkimanufaktura@gmail.com

Warszawa, 8 marca 2022 roku.